De zee van Sytze


21 oktober, 12:10
Sytse Pruiksma (foto: Albert Wester)

Sytze Pruiksma gaf een solo-uitvoering van zijn nummer Wrâldfûgel. Nu bevond de Waddenzee zich tegenover de tonnenloods in West-Terschelling waar het symposium plaatsvond. Maar ook ver daar vandaan had je je gewaand op het Wad, of misschien wel op elke zee waar de wrâldfûgel (wereldvogel) zich kan bevinden.

Net als het publiek opgaand in zijn muziek, bracht Pruiksma de zee en haar vogels tot leven. Lieflijk en luchtig, dan dreigend, opschrikkend voor aanzwellend gevaar, gekibbel en strijd, om weer sussend te bedaren. Een omgeving in constante beweging waar alles en ieder zijn plek zoekt.